9th MEASINA A SAMOA CONFERENCE 2023

" Tatala lau mau, ina ia malamalama fanau mo a taeao"

9th MEASINA CONFERENCE 2023
O MEASINA A SAMOA
“Tatala lau mau, ina ia malamalama fanau mo a taeao”.
"Share your expertise with our future generations".
Fonotaga lona Iva – 26-27 Oketopa 2023
Le Papaigalagala Campus, Apia Samoa
For Enquiries: Tel: 20072 - email: measina@nus.edu.ws
Vaalaau Mo Folasaga / Call for Papers